Home
   
  Informatie
   
  Contact
   
  Werkgroepen
 
   
  Micromounts
  Zwerfstenen en fossielen
 
  Verslagen
  Slijpen
   
  Activiteiten
   
  Links
   
 
   
         
  Klik op een kopje om het desbetreffende verslag te lezen (pdf bestand)  
         
   18 Cephaloden    19 Krijtsporen  
   20 Processchouwstenen    21 Belemnieten  

 

 23 Conglomeraten  

 24 Eutaxieten e.d.
 25 Vuursteen  

 26 Munsterlander Kiessandzug
 
 

 28 Groenstenen
 29 Vakantievondsten  

 30 Ganggesteente
 31 Fossiele resten van Cetacea  
   32 Stenen uit Zweden ten Noorden van het        Siljanmeer    33 Fossiele Levenssporen  
   34 Fossiele Vissen    35 Agaten  

 36 Algen

 37 Vakantievondsten cq recente vondsten


38 Koralen uit de Jura

 39 Bijzondere mineralisatie op of van
       fossielen

 

 40 Conglomeraten
   41 Trilobieten
 
   42 Oslo Gesteenten
   43 Foraminiferen, Barnsteen, Bryozoen
 
   44 Carboonplnten
   45 Porfieren van Zweden
 
   46 Stekelhuidigen en recente vondsten
   47 IJzerhoudend gesteente
 
   48 Fossielen uit het vuursteeneluvium van
  Zuid-Limburg e/o

   49 Maasgesteenten
 
   50 tuffen, ignimbrieten, eutaxieten ect...
   51 Koralen
 
   52 Ordovidische sponzen
   53 Vakantievondsten en granaathoudende gesteenten.
 

 54 Zwerfstenen

 55 Prototaxieten


 56 Zeelelies

 57 Bijzondere vondsten uit Cadzand


 58 Cephalopoden

 59 Zandsteen


 60 Zandsteen

 61 maasgesteenten


 62 Jura materiaal

 63 Jura Ammonieten


 64 Kiezen uit de 2e Maasvlakte

 65 Kogelgesteenten-Prbiculieten........


 66 Noord Zweedse Kristallijnen

 67 Sponzen uit het Krijt


 68 Sponzen

 69 Recente vondsten


 70 Steeldieren 
 71 Noorse zwerfstenen


 72 Zee-egels

 73 Lamellaire kwartsen


 74 Fulgurieten-porseleinbommen

 75 Paleozoiesche koralen


 76 Versteend hout

 77 Zwerfstenen   (bijzonderheden)


 78 Zwerfstenen (oostelijk grind 2)

 79 Zwerstenen(Hesemanngroep III)


 80 Zwerfstenen (Azewijnsebroek)

 81 Rijngesteenten


 82 Rijngesteensten II

 83 Orthoceren

 84 Ignimbrieten zwerfstenen

85 Fossielen uit silurische kalkstenen


 86 Kleurstoffen uit mineralen/Groenstenen 
87 Duitse Münsterländer Kiessand Zug


88 Carboonplanten van de Piesberg

89 Ammonieten uit de Lias


90 Trilobieten

91 IJzerhoudende stenen + kwartsvarianten


92 Vormen van zwerfstenen

93 Fulguriet-porselein


94 Vondsten op de Maasvlakte

95 Stenen met fossile levenssporen


96 Alkalische gesteenten

97 (1) Graptolieten

97 (2) Foraminifera

97 (3) Bryozoën


98 Eklogieten

99 Krijtsponzen


100 Oölieten en aanverwante gesteenten

101 Zwerfstenen


102 Zee-egels

103 Zwerfstenen (1809)


104 Zeesteren en zeelelies

105 Bazalten & Diabazen


106 Belemnieten en Trilobieten

107 Pleistocene Zoogdieren


108 IJzerkiezels c.q. Jaspissen

109 Vormen van zwerfstenen


110 Mioceen Miste/
        Recente vondsten Markelo

111 verhalen van Louis Verhaard en Jaapen Teuni Dreef


 112 Cadzand  Bent u niet in het bezit van een pdf reader, download hem hier dan gratis   
         
  file:///C:/Users/Helen/Documents/ijsselland/jaap%20dreef/91%20zwerfstenen1703.pdfcente    
  Gang gesteente   Belemniet  
         
     
  Vuurstenen   Krijtsponzen