Home
   
  Informatie
   
  Contact
   
  Werkgroepen
 
   
  Micromounts
  Zwerfstenen en fossielen
 
  Verslagen
  Slijpen
   
  Activiteiten
   
  Links
   
 
   
     
 
Het doel van de werkgroep is het op– en uitbouwen van kennis van zwerfstenen, zwerfsteen gezelschappen en fossielen.
Verder is van belang: kennis van de oorsprongsgebieden, zowel naar plaats / regio, als formatie en de plaatsen waar ze gevonden kunnen worden. Alsmede de wijze waarop en het tijdvak waarin de zwerfstenen zijn getransporteerd. Uitgangspunt hierbij is het materiaal, zoals dat in Nederland en het grensgebied gevonden kan worden.
 
 
  Dit betreft zowel noordelijk, oostelijk als zuidelijk materiaal met een zeer plaatselijke verspreiding of soms zelfs in situ materiaal. Als basis geldt het Keienboek van P. van der Lijn. Na een aantal jaren systematisch het Keienboek te hebben doorgewerkt, bestaat de huidige werkwijze uit het bespreken van een thema per avond. De leden worden geacht het thema voor te bereiden. Naast specifieke literatuur worden voorbeelden uit de eigen collectie ter vergelijking meegebracht naar de thema-avonden. Veelal worden er een 8-tal thema-avonden per jaar gehouden. Dit gebeurt in toerbeurt bij de leden thuis. De avonden en de thema’s worden in onderling overleg vastgesteld, dus niet in een vast rooster.
Jaarlijks wordt er een eendagsexcursie gehouden, ter versterking van de onderlinge band en ter uitbreiding van de verzameling. Daarnaast zijn veel leden regelmatig individueel actief als verzamelaar.
 
  Contactpersoon van de werkgroep is Jaap Dreef, tevens secretaris van de Geologische Vereniging IJsselland.  
  Belangrijke kennis-inbreng gebeurt door Louis Verhaard, eigenaar van het Geologisch Streekmuseum “De IJsselvallei” te Olst, voor wat betreft noordelijke kristallijne gesteentes.  
  Voor wat betreft fossielen, met name uit het oostelijke grind,  Jaap Dreef als de deskundige bij uitstek.  
         
     
         
         
     
         
         
       
  Enkele links tbv zwerfstenen en fossielen, zie verder tabblad 'links'  
  Stichting Geologische Activiteiten; Geologisch Streekmuseum 'De IJssel vallei'