Geologische Vereniging IJsselland
   
  Home
   
  Informatie
   
  Contact
   
  Werkgroepen
   
  Activiteiten
   
  Links
   
 
   
     
  Voorzitter A. van de Graaf
P.W. Alexanderlaan 22
7437 VE Bathmen
angelieke-vdg@hotmail.com
 
         
  Secretaris J. Dreef
Kruizemuntstraat 106
7322 MA Apeldoorn
Tel: 055-3660446
jpteunidr@planet.nl  
         
  Penningmeester F. Roudijk
Koningin Wilhelminalaan 44
7433 CJ Schalkhaar
Tel: 0570-621193
fransroudijk@home.nl
 
         
  Bestuurslid Mevr. C.A.L. Ruibing
Nijhoffgaarde 40
7414 WH Deventer
Tel: 0570-640023
gercon.ruibing@compaqnet.nl  
         
  Bestuurslid Mevr. A. Lankhorst
Rozenhofstraat 6
7439 AB Stenenkamer
Tel: 0570-644052
gerard.lankhorst@12move.nl  
         
  Redactie clubblad Mevr. C.A.L. Ruibing,
tel. 0570- 640023
(tevens Boeken uitleen)
   
    Dhr. W.T. Otto

 wt.otto@kpnplanet.nl  
         
  Webmaster Mw. H.E. Karssing,
Tel: 0547-364821
of 06 15615507
hellex@planet.nl


 
         
  Contributie 2014/2015:
Lid: € 20,00 Huisgenoot lid: € 6,00
Bankrekening: NL78INGB0002203329  t.n.v. Geologische Ver. IJsselland