Home
   
  Informatie
   
  Contact
   
  Werkgroepen
   
  Activiteiten
 


  Beursagenda
  Club agenda
  Excursie verslagen
   
  Links
   
 
   
  Club data voor het nieuwe seizoen
                          2019/2020
20-09-2019
We beginnen met een extra ledenvergadering  met 1 agenda punt; het voostel van het bestuur om de contributie per 1-1-2020 te verhogen van
€20,- naar €24,-.
Vervolgens houdt Jaap Dreef een lezing over een drietal impactgebieden te weten de Nordlinger Ries,
het Steinheime Bekken, beiden in Duitsland en Rochechouart in Frankrijk. Een impactgebied ontstaat door de inslag van een astero´de, dit leidt tot bijzondere gesteenten.
Na de pauze vindt de jaarlijkse verloting plaats.

18-10-2019
Dhr. K. van Huissteden, kwatair geoloog verbonden V.U. te Amsterdam, houdt een lezing over Permafrost.

15-11-2019
Een lezing door Dr. Eric Mulder, conservator van Natura Docet Wonderryck Twente,
met als titel: Moest de Mosassaurus naa de tandarst ?

13-12-2019
Onze voorzitster Angelieke van der Graafhoudt een lezing over haar reis door Peru. Behalve geologie komen ook flora, fauna en toeristische aspecten aan de orde

Overige avonden seizoen 2019/2020

 17-01-2020 / 14-02-2020 / 20-03-2020/
 17-04-2020 / 15-05-2020
Alle bijeenkomsten in het seizoen
2019 /2020 worden gehouden op vrijdagavond in de kleine zaal van het
zalencentrum aan de van Vlotenlaan 85 te Deventer.Aanvang 20.00 uur.

Entre: leden gratis
Niet leden: € 2.50